Vaillant D Kodları

Vaillant kombilerde cihazın ayarlarını yapa bileceğiniz veya daha önce yapılan ayarları kontrol edebileceginiz kodlardır. Denetleme ve ayar kodları olarak kullanılır. Vaillant D Kodları hakkındaki bilgileri sizler için Vaillant Kombi Servisi olarak bu sayfamızda sunacağız.

d 0 Kalorifer kısmi yükü: Evdeki ihtiyaca göre kw cinsinde kısmi yük ayarı

d 1 Pompanın çalışmaya devam etme süresi: Kombi termostada geçtikten sonraki pompanın çalışma süresi ayarı yapılır.

d 2 Bürlör bekleme süresi: Kombinin tekrar çalışmaya başlaması için gereken süre ayarı

d 5 Kalorifer gidiş sıcaklık değeri: Ayar yapılmaz

d 6 Kombiden çıkan sıcak su değeri: Ayar yapılamaz

d 8 3 – 4  Klemenslerine bağlı oda termostadı: 1 oda termostadı talebi var 0 taleb yok

d 9 Harici ısı talebi ebus üzerinden: Regler veya ebus üzerinden 7 nolu klemense ısı talebi. Vaillant D Kodları hakkındaki bilgileri sunmaya devam edecek olursak eğer;

d 10 Dahili kalorifer pompası: 1 – 2 devrede 0 devre dışı

d 11 Harici kalorifer pompası:  1 – 100 devrede  0 devre dışı

d 22 Sıcak su talebi: 1 var  0 yok

d 23 Yaz Kış konumu: 1 Kış konumu  0 Yaz konumu

d 25 AQUAconfor özelliği serbest bırakılmış: 1 evet 0 Hayır

d 30 Gaz ventili kumanda sinyalleri:  1 evet 0 hayır

d 35 Üç yollu vananın konumu: 0 Kalorifer konumu 1 Sıcak su konumu 2 orta konumda

d 36 Kullanım suyu debisi: litre/dakika olarak   geçen su miktiranı göstermektedir.

d 40 Kalorifer gidiş sıcaklığı istenen değeri: Ayar düğmesinde kaloriferde istenen sıcaklığı gösterir

d 41 Kalorifer  dönüş istenen değer: Ayar düğmesinde kaloriferde istenen sıcaklığı gösterir

d 47 Dış hava sıcaklığı: Reglerin dış hava duyargasından aldığı sıcaklık

d 67 Tekrar devreye girmesi için kalan bürlör bekleme süresi: Dakika olarak

d 76 Cihazın kodu: 0 – 99

d 91 DCF77 Akıllı dış hava duyargası dcf algılama durumu: 0 algılamıyor 1 algılıyor 2 sekronize ediyor 3 geçerli

d 97 Servis teşhis sistemi 2. seviyeye giriş: Kod 17

Servis Teşhis Kodları  2. Seviye Vaillant D Kodları

d 17 Cihazın modülasyonunu gidiş veya dönüş suyuna göre ayarlama: 0 gidiş suyu 1 dönüş suyu (fabrikasyon 0 dır)

d 18 Pompa çalışma konumları: 0 çalışmaya devam etme 1 sürekli 2 kış ( fabrikasyon 0 )

d 19 Pompa devir ayarı 2 kademeli: 0 ) pompanın önceden çalışması ve çalışmaya devam etme süresinde 1 kademe kalorfer konumda ise 2 kademe  1) kalorfier konumunda ve devam etme süresinde 1 kademe sıcaksu konumunda 2 kademe 2 ) 1 in aynısı d 0 dan ayarlanan kısmı yüke göre belirlemekte 3) her zaman 2 kademe çalışır – (fabrikasyon 2 olarak ayarlıdır )

d 27 7 den 2 seçmeli modülde 1 rolenin ayarı: 1 resirkülasyon pompası ( fabrikasyon 1  dir ) 2 harici sirkülasyon pompası 3 boyler ısıtma problemi 4 atık gaz klapesi – davlumbaz  5 harici magnet ventil 6 harici arıza  / işletme konumu bildirimi

d 28 7 den 2 seçmeli modülde 2 role ayarı: 1 resirkülasyon pompası ( fabrikasyon 1  dir ) 2 harici sirkülasyon pompası 3 boyler ısıtma problemi 4 atık gaz klapesi – davlumbaz  5 harici magnet ventil 6 harici arıza  / işletme konumu bildirimi

d 44 Dijital iyanizasyon akımı: istenen değeri / 100 uA olarak

d 52 Adım motoru gaz armatürü minimum adım sayısı sınır değeri  Ayar aralığı 0 – 99 fabrikasyon 45

d 53 Adım motoru gaz armatürü maksimum adım sayısı sınır değeri Ayra aralığı 99 – 0 Fabrikasyon 25

d 56 Atık gaz karakteristik eğrisi: Ayar aralığı 0 – 2 fabrikasyon 0

d 58 kullanım suyu solar fonksiyonunun aktif hale getirilmesi minumum yükseltilmesi  Ayar aralığı 0 – 3 ( fabrikasyon 0) 0 =solar devre dışı 1 = solar devrede kullanım ayarı 60 – 65 2 = solar devrede ayar aralığı 35 – 65 3 = solar devre dışı ayar aralığı 35 – 65

d 60 aşırı ısınmadan dolayı kapatma sayısı: sayı

d 61 Başarısız ateşlemede kapatma sayısı: sayı

d 64 Ortalama ateşleme süresi: saniye olarak

d 65 Maksimum ateşleme süresi: saniye olarak

d 68 1 denemede başarısız ateşleme sayısı: sayı

d 69 2 denemde başarısız ateşleme sayısı: sayı

d 70 üç yollu vana çalışma durumu: 0 normal (fabrikasyon) 1 orta konum 2 kalorifer konumu

d 71 Maksimum kalorifer gidiş suyu sıcaklığı: ayar aralığı 40 – 85 (fabrikasyon 75)

d 72 Boyler pompasının çalışmaya devam etme süresi: ayar aralığı 0 – 600 sn ( fabrikasyon 80 sn)

d 73 Aqua konfor sıcak su sıcaklık sınırı: ayar aralığı – 15 _ 5 arası ( fabrikasyon 0 ) Vaillant D Kodları olarak bilinen en önemli kodlardan biri olmaktadır.

d 80 Kalorifer konumu çalışma saatleri: saat olarak

d 81 Sıcak su konumu çalışma saatleri: saat olarak

d 83 sıcak su konumunda bürlörün devreye giriş sayısı: sayı i tuşuna basılarak görülür

d 84 Bakım göstergesi: Bir sonraki bakıma kadar çalışma saati 0 – 3000

d 85 Baca çürümesi engelleme fonksiyonu: Sadece bacalı cihazlar için  minumum gü ile d.0 arası

d 88 Sıcak su çalışması için debi ayarı: 0) dk 1.5 lt  — 1) dk 3.7 lt 2 sn gecikmeli

d 93 Cihaz tipi ayarı: Ayar aralığı 0 – 99

d 96 Fabrikasyon ayara dönüş:  1 tüm değişen paramaetreler fabrikasyon ayara döner.

Vaillant D Kodları konusunda yine de sorularınız olur ise Vaillant Servisi’ni çekinmeden arayabilirsiniz.

 

admin Yazar